Szerzői jogvédett tartalom. Minden jog fenntartva a Studio11 részére.

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A www.fotostudio11.hu weboldalának teljes tartalma (képek, videók, szövegek, elrendezés, stílus) szerzői jogvédelem alatt áll.

A weblapon található fotók, képek, videók, szövegek és azok elrendezése is az oldal üzemeltetőjének kizárólagos tulajdona vagy kizárólagos használatában áll, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatók ki. Annak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása, másolása, mások számára hozzáférhetővé tétele kizárólag a Studio11 (Vitaldom kft) kifejezett, erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen weboldal semmiféle módosítása vagy további reprodukálása nem megengedett, tartalmát semmilyen módon nem szabad másolni, más weblapra részeit beilleszteni vagy felhasználni, mintegy saját weboldalként feltüntetni. Az üzemeltető minden ilyen esetben jogosult ezzel szemben fellépni és többek között az ebből származó kárának megtérítését és a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

A weboldal tartalmának bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala, másolása, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata – írásos engedély hiányában – tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.